UPITNIK ZA DIJASPORU CRNE GORE

Poštovani iseljenici,

Ovo je upitnik sa pitanjima čiji odgovori će nam pomoći u radu i poboljšati aktivnosti u određenim oblastima saradnje sa iseljenicima. Popunjavanje upitnika je dobrovoljno, a pitanja koja su označena zvjezdicom su neobavezna (opcionalna) i na njih nijeste obavezni da odgovorite.

Uprava za dijasporu

1.
Ime:
Očevo ime:
Prezime:
2.
Pol:

3.
Datum rođenja:
4.
Jedinstveni matični broj (za iseljenike koji imaju crnogorsko državljanstvo) ili odgovarajući lični broj:
5.
Mjesto i država rođenja:
6.
Adresa stanovanja:
Mjesto:
Ulica:
Broj:
7.
Nacionalnost*:8.
Državljanstvo:


9.
Jezik*:


10.
Stepen obrazovanja*:11.
Stečeno zvanje ili zanimanje*:
12.
Posao koji obavljate*:

13.
Država u kojoj ste zaposleni:
14.
E-mail adresa*:
15.
Broj telefona*:
16.
Prisustvo na društvenim mrežama*:
17.
Vjeroispovijest*:
18.
Bračni status*:19.
Da li živite u vanbračnoj zajednici?*

20.
Broj djece:

ž
m
21.
Materijalno stanje*:22.
U inostranstvu živite:

godine.
22.a) Navedite ko je od Vaših predaka i kada odselio iz Crne Gore
23.
Ako ste rođeni u Crnoj Gori, navedite razlog Vašeg odlaska u inostranstvo*:

24.
Iz kojeg mjesta u Crnoj Gori vodite porijeklo
25.
Da li imate kontakt sa ljudima koji žive u Crnoj Gori*:

26.
Da li posjećujete Crnu Goru*:

26. a) Koliko to često činite:


27.
Da li održavate kontakt s nekom od iseljeničkih organizacija?

član/ica sam udruženja/partije
* Označena polja su neobavezna (opcionalna).
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code